Jaaropgave uitgelegd

Vandaag hebben de werknemers van Fonti hun jaaropgave 2020 ontvangen. Wie meerdere werkgevers had, zal van iedere werkgever een jaaropgave ontvangen. Wat er allemaal in een jaaropgave staat en wat de begrippen betekenen, wordt hier uitgelegd.

Het fiscale jaarloon is het heffingsplichtige loon. Dit is het bruto jaarloon + toeslagen + vergoedingen en -min de bruto inhoudingen (zoals pensioen). Op onze jaaropgave staat er Loon loonbelasting/volksverzekeringen. Dit is het totale bedrag waarover loonheffing wordt berekend.

Vervolgens ziet u de ingehouden loonheffing. Dit is het bedrag dat u aan loonbelasting en premie volksverzekeringen hebt betaald. Elke week dat uw loonstrook wordt gemaakt, ziet u deze bedragen ingehouden worden. Fonti maakt elke 4 weken loonaangifte en betaalt deze bedragen aan de Belastingdienst. Ons systeem berekent automatisch hoeveel ingehouden moet worden. Maar het systeem weet niet waar u verder recht op hebt. Daarom vult u uw inkomstenbelasting in. Ook als u geen brief van de Belastingdienst hebt gekregen, is het verstandig te controleren wat uw situatie is.

Verrekende arbeidskorting is een korting op de loonheffing omdat u werkt. De korting kan alleen bij 1 werkgever tegelijk toegepast worden. U tekent hiervoor bij indiensttreding. U bepaalt of Fonti deze korting voor u toepast of niet. Dus mocht uw situatie wijzigen dan moet u zelf de werkgever informeren om de korting te wijzigen. De arbeidskorting is afhankelijk van leeftijd en de hoogte van uw inkomen. De arbeidskorting wordt alleen berekend over het tijdvakloon en niet over beloningen die eenmaal per jaar worden uitgekeerd, zoals vakantiegeld

Het zorgverzekeringsstelsel in Nederland berust op twee pijlers. De ene is de verplichte basisverzekering, de andere een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor mensen met een inkomen. Het loon Zvw is het bedrag waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekend wordt. De bijdrage Zvw maakt deel uit van de verplichte loonheffingen die Fonti als werkgever aan de Belastingdienst afdraagt. U hoeft dan zelf geen bijdrage te betalen.

Vanaf 1 maart kunt u de aangifte inkomstenbelasting doen. Dit kan gemakkelijk online. Veel gegevens zijn al bij de belastingdienst bekend en worden automatisch ingevuld. Controleer altijd of alle gegevens juist zijn!