Antidiscriminatiebeleid van Fonti's Team

Fonti’s Team staat en gaat voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en/of geslacht, staan wij niet toe. Wij staan 100% achter al onze medewerkers die niet meewerken aan discriminatie.
Fonti’s Team voert een actief beleid en werkwijze om discriminatie onder eigen personeel en flexwerkers te voorkomen. Dit doen wij door op die momenten die er toe doen ons statement na te leven, door:
Fonti’s Team verwacht van haar medewerkers dat zij zich committeren en houden aan dit discriminatiebeleid. Om dit beleid te kunnen waarborgen, kan er bij overtreding hiervan aan de medewerker disciplinaire sanctie worden opgelegd.
Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij Anita Kulas Fontana op work@fontisteam.nl.