Uitzenden is ons doel en ons resultaat

Het is tijd voor actie

Mogen wij u daarbij helpen?

010 341 3095

Vind uw antwoorden online of bel ons op.

voor werkzoekenden

zetten wij ons in om de juiste match te vinden onder de beste arbeidsvoorwaarden

voor opdrachtgevers

bieden wij de zekerheid van een uitzendbureau met alle vereiste kwalificaties

tewerkgesteld worden als

uitzendkracht

wie is de werkgever?

Als uitzendkracht bent u in loondienst van een uitzendbureau, maar u werkt bij een ander bedrijf (de inlener).

Onder wiens leiding?

De uitzendkracht werkt op locatie van de inlener en is dus onder toezicht en leiding van de inlener.

arbeidsvoorwaarden?

Uw beloning wordt bepaald zoals die bij de inlener geldt. In de ABU cao staan uw overige rechten en plichten.

fase a contract

Gedurende 52 werkweken kunt u een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten krijgen. Het maakt daarbij niet uit bij hoeveel verschillende opdrachtgevers of het aantal uur per week u hebt gewerkt.

fase b contract

Volgt na fase A en is een contract voor bepaalde tijd. U kunt maximaal 6 tijdelijke contracten gedurende 3 jaar krijgen.

fase c contract

Begint na voltooiing van fase B. Fase C is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit betekent niet dat u voor onbepaalde tijd bij eenzelfde inlener blijft.

in gesprek met de inlener

met een vaste adviseur

Wij hebben ons gespecialiseerd in een aantal branches, namelijk de metaalindustrie, facilitaire dienstverlening, productiewerk en administratieve diensten. Wij draaien al ruim 20 jaar mee in de uitzendwereld en weten inmiddels hoe we het beste invulling kunnen geven aan uw wensen.

met verantwoordelijkheid

Jaaropgave uitgelegd

Vandaag hebben de werknemers van Fonti hun jaaropgave 2020 ontvangen. Wie meerdere werkgevers had, zal van iedere werkgever een jaaropgave ontvangen. Wat er allemaal in

Lees verder »

fonti werkt voor u

5/5

Wij leveren meer dan een service. Wij leveren mensen!

De weg naar Fonti's Team

Leeuwenhoekstraat 1

2652 XL Berkel en Rodenrijs